Het Geheim van het Christelijk leven

 

WELKOM BIJ 'JEZUS IN ONS'

Dim lights Download Embed Embed this video on your site

Waarom deze site?

Deze site wil het geheim van het christelijk leven helder maken.
Velen denken het te weten, maar als je er naar vraagt krijg je vaak onheldere antwoorden.

Dit wordt veroorzaakt door een verkeerde leer over Jezus.

Groot misverstand heerst.
Vaak wordt verkondigd dat Jezus leed en stierf om de straf voor onze zonden te dragen. Dat moest, want God zou anders onrechtvaardig zijn als Hij onze zonden zomaar vergeeft. Maar is dat zo? Wordt ooit iemand onrechtvaardig als hij genadig is en schulden kwijt scheldt? Zou God daarom Zijn Zoon plaatsvervangend gestraft en gedood hebben? Wie wordt daar beter van?

Volgens de Bijbel vergeeft God altijd graag als mensen zich bekeren en gaan leven met Hem! Hij wil dat wij in eensgezindheid met Hem leven. Zo worden we mensen naar zijn beeld: Hij zal zijn hemelse liefde en trouw in ons karakter brengen, als we Hem vertrouwen. Dat wil Hij wereldwijd geven via Jezus Christus. Verzoening ontstaat via bekering door wedergeboorte. Daardoor groeit de hemelse gezindheid in ons (door Jezus in ons). Dat sprak Jezus als zijn verlangen uit in zijn gebed vlak voor Hij ging sterven:

'Vader, laat allen die in Mij geloven één zijn - net zoals U en Ik ... opdat anderen het zien en ook gaan geloven,... dat mijn volgelingen één zijn, zoals wij ... (Johannes 17:20-23).

De hemelse kwaliteit van leven is nu op aarde al mogelijk ('opdat anderen het zien'). Dit is het geheim. Dit is leven. Door Hem kun je hier op aarde al een echte burger van de hemel worden; ervaarbaar, concreet merkbaar bij jezelf en bij anderen. En dat leven blijft, ook als je sterft.

De prijs die er aan vast zit.
Om dit te beleven, moet je Jezus echt als je Heer (Koning) aannemen (Joh 1:12). Jezus belooft:

"Wie zijn leven aan Mij verliest, zal het ware leven vinden" (Matteüs 16:25).

In m'n boek 'Jezus in ons' ga ik de hele Bijbel door. Bij elk Bijbelboek is de vraag: wat wordt hier geleerd over verzoening met God? Het blijkt dat verzoening met God nooit ontstaat door betaling van schuld of straf maar via bekering en wedergeboorte. Deze site geeft extra's naast het boek.

Mijn wens is dat velen het krachtige geheim van het christelijk leven leren kennen en gaan ervaren. Als je bij verder lezen en zoeken vragen hebt of opmerkingen - ze zijn welkom via de contactpagina.

Eventueel kun je nu eerst een radio-interview beluisterent via een klik op Interview Groot Nieuws Radio

Hartelijke groet,
Ton de Ruiter.