Het Geheim van het Christelijk leven

 

WELKOM BIJ 'JEZUS IN ONS'

Dim lights Download Embed Embed this video on your site

Waarom deze site?

Deze site wil het geheim van het christelijk leven helder maken.
Velen denken dit geheim wel te kennen, maar zijn zich niet bewust van een fundamentele denkfout.

Groot misverstand heerst.

Velen geloven dat Jezus leed en stierf om de straf voor onze zonden te dragen. Men denkt, dat God onrechtvaardig zou zijn als Hij onze schulden vergeeft, zonder compensatie te eisen. Toch leert de Bijbel dit nergens! Als je er over nadenkt klopt het ook gewoon niet: want doe jij onrecht als jij voor iemand genadig bent en hem zijn schuld (gewoon) kwijtscheldt? Waarom zou God daar wel onrechtvaardig van worden??? In de hele Bijbel lezen we dat God altijd 'gewoon' vergeeft als mensen zich van harte bekeren. Hij scheldt schuld dan kwijt (óm niet').

God en Jezus bieden ons een levende relatie met Hen aan, via echte bekering!

Geloven is leven in vertrouwen op Jezus en God en je door Hen laten leiden in je leven. In die levende relatie komen Zij dan met de Heilige Geest in ons wonen (Johannes 14:21,23). Daardoor kunnen wij groeien in eensgezindheid met Hen. Zo alleen kunnen wij mensen naar Gods beeld en gelijkenis worden: betrouwbaar en liefdevol tot het uiterste, zoals Jezus! Hij helpt ons zó te leven, dat hemelse liefde en trouw ook ons karakter beheersen. Zo ontstaat verzoening: eenheid tussen God en mensen - wereldwijd - via bekering en wedergeboorte. Daarvoor kwam Jezus; hiervoor bad Hij vlak voordat Hij leed en stierf:

'Vader, laat allen die in Mij geloven één zijn - net zoals U en Ik ... opdat anderen het zien en ook gaan geloven,... dat mijn volgelingen één zijn, zoals wij ... (Johannes 17:20-23).

De hemelse kwaliteit van leven is nu op aarde al mogelijk ('... opdat anderen het zien ...'). Dit is het geheim. Hiervoor zette en zet Jezus Zich in; Hij gaf en geeft zijn leven! Door een levende relatie met Hem worden we hier op aarde al echte burgers van de hemel; ervaarbaar, concreet merkbaar bij jezelf en bij anderen. En dit leven blijft, ook als je sterft.

De prijs die er voor ons aan vast zit.
Om dit te beleven, moet je Jezus echt als je Heer (Koning) aanvaarden (Johannes 1:12). Jezus belooft:

"Wie zijn leven aan Mij verliest, zal het ware leven vinden" (Matteüs 16:25).

In m'n boek 'Jezus in ons' ga ik door de hele Bijbel. Overal onderzoek ik: wat leert de Bijbel hier over verzoening met God? Het blijkt dat verzoening met God nooit ontstaat door betaling van schuld of straf. Dat is een algemeen gangbare, theologische dwaling, waardoor het geloof bij velen veel zwakker is dan Jezus belooft. Verzoening ontstaat alleen via bekering en wedergeboorte. Alleen als christenen dáár het accent weer op gaan leggen, komt werkelijk de kracht van Jezus weer in ons!

Mijn wens is dat velen het krachtige geheim van het christelijk leven (weer) leren kennen en gaan ervaren. Als je bij verder lezen en zoeken vragen hebt of opmerkingen - ze zijn welkom via de contactpagina.

Eventueel kun je - voor je verder bladert op deze site - eerst een radio-interview beluisterent via een klik op Interview Groot Nieuws Radio

Hartelijke groet,
Ton de Ruiter.