Het Geheim van het Christelijk leven

 

WELKOM BIJ 'JEZUS IN ONS'

Dim lights Download Embed Embed this video on your site

Waarom deze site?

Het gaat om de kern van het christelijk geloof

en daarmee om het geheim van het christelijk leven.

Velen denken dit wel te weten, maar weten we echt ... wat Jezus aan het kruis voor ons deed?

Hij werd daar onze Koning en Hij stelt nú zijn kracht in ons beschikbaar, die toen zichtbaar werd!


Twee eerlijke vragen.

Ie.

Velen geloven dat Jezus de straf of schuld voor onze slechte daden droeg - en daardoor ontvangen wij vergeving van onze zonden. Maar dit roept vragen op als:

* waarom zou God alleen kunnen vergeven als onze straf en schuld betaald is??

* kunnen we nog wel spreken van schuld vergeven of kwijtschelden als alle schuld door Jezus betaald is??

* leidt een schuld betalen of een straf dragen leidt niet vanzelf tot verzoening of vriendschap??

* als Jezus aan God moest 'vergoeden' wat mensen God aandeden, wie vergoedt dan aan Jezus wat mensen Hem aandeden?? Kan Jezus dan wel gewoon vergeven, terwijl zijn Vader dat niet zou kunnen??

Dit soort overwegingen roepen de vraag op: is de onder christenen gangbare verklaring voor het lijden en sterven van Jezus aan het kruis op Golgotha wel juist?? Ook uit de Bijbel komt deze vraag op, want daarin lezen we steeds dat God altijd 'gewoon' vergeeft als mensen zich serieus tot Hem bekeren.

IIe.

In christelijke lectuur en preken wordt vaak zóveel aandacht gegeven aan vergeving, dat het er op lijkt dat het daar om draait. Maar is dat zo? Is vergeving de kern van het evangelie en van het christelijk geloof?? Geloven gaat toch meer om 'leven in vertrouwen op God'. Je wandelt met Hem en laat je door Hem leiden. Dankzij Jezus komt de Heilige Geest in ons wonen (Johannes 14:21,23)! Hij helpt ons te groeien in de eensgezindheid met God. Mensen veranderen en worden - naar Gods beeld en gelijkenis - : betrouwbaar en liefdevol zoals Jezus! Zijn gezindheid wordt onze gezindheid! Zo ontstaat er eenheid of eensgezindheid tussen God en mensen. Dat is echt verzoening. Daar gaat het om. Dit werkt wereldwijd hetzelfde: verzoening ontstaat via bekering en wedergeboorte. Dáárvoor kwam Jezus. Dáár bad Hij om, vlak voordat Hij leed en stierf:

'Vader, laat allen die in Mij geloven één zijn - net zoals U en Ik ... opdat anderen het zien en ook gaan geloven,... dat mijn volgelingen één zijn, zoals wij ... (Johannes 17:20-23).

Het gaat God en Jezus dus om een hemelse kwaliteit van leven - nu al ('... opdat anderen het zien ...'). Hiervoor kwam Jezus en gaf en geeft Hij zijn leven - ervaarbaar, concreet merkbaar bij jezelf en bij anderen. En als we zo leven, ontvangen we van God vanzelfsprekend vergeving; dat is dán geen enkel probleem.

De prijs die er voor ons aan vast zit.
Om dit te beleven, moet je Jezus echt als je Heer (Koning) aanvaarden (Johannes 1:12). Jezus belooft: "Wie zijn leven aan Mij verliest, zal het ware leven vinden" (Matteüs 16:25). Dit vraagt echt wat anders en wat meer dan slechts geloven dat Jezus jouw straf droeg, zoals vaak gedacht wordt.

 

In m'n boek 'Jezus in ons' toon ik aan, dat de Bijbel dit leert als de weg tot verzoening met God. In de Bijbel ontstaat dat nooit door betaling van schuld of straf. Die gedachte is een theologische denkfout en berust niet op Bijbeluitleg! Verzoening ontstaat door geloof = door bekering en wedergeboorte. Als we dáár het accent weer op gaan leggen, komt werkelijk de kracht van Jezus weer in ons: bevrijding van zonden! Dat is veel meer dan vergeving van zonden en komt overeen met de opdracht die in zijn naam (Jezus) verwoord is (zie Matteüs 1:21).

Mijn wens is dat velen deze kern van het christelijk leven (weer) leren kennen en gaan ervaren.

Als je bij verder lezen en zoeken vragen hebt of opmerkingen - ze zijn welkom via de contactpagina.

Eventueel kun je - voor je verder bladert op deze site - eerst een radio-interview beluisteren door hier te klikken op Interview Groot Nieuws Radio.

Hartelijke groet,
Ton de Ruiter.