Het Geheim van het Christelijk leven

 

WELKOM BIJ 'JEZUS IN ONS'

Dim lights Download Embed Embed this video on your site

Waarom deze site?

Het gaat om de kern van het christelijk geloof

en om het geheim van het christelijk leven.

Velen denken dit wel te weten, maar weten ze echt wat Jezus aan het kruis voor ons deed?

De Bijbel zegt eenvoudig, dat Jezus via de kruisiging onze Koning is geworden! En dat Hij als Koning daarna - sinds Pinksteren - zijn kracht in ons beschikbaar stelt, die ook op Golgotha zichtbaar werd! Zo kunnen ook wij - dankzij Hem - eensgezind worden met God. Dat is echte verzoening!


Twee overwegingen hierbij:

Ie.

Velen denken (kort gezegd) dat Jezus voor ons de straf of schuld voor onze slechte daden (weg)droeg - en dat God ons daardoor vergeving van zonden kan geven. Maar dit roept vragen op als:

* kan God alleen maar vergeven als onze straf gedragen of onze schuld betaald is??

* kunnen we nog wel spreken 'vergeven' (= kwijtschelden van schuld) als alles door Jezus betaald is??

* leidt een schuld betalen of een straf dragen leidt tot verzoening of vriendschap??

* als Jezus aan God moest 'vergoeden' wat mensen God aandeden, wie vergoedt dan aan Jezus wat mensen Hem aandeden?? Kan Jezus wel gewoon vergeven, terwijl zijn Vader dat niet zou kunnen??

Deze en andere overwegingen roepen de vraag op: is de traditionele (onder christenen gangbare) verklaring voor het lijden en sterven van Jezus aan het kruis op Golgotha wel juist?? Ook uit de Bijbel komt deze vraag op, want daarin lezen we steeds dat God altijd 'gewoon' vergeeft als mensen zich serieus tot Hem bekeren. Daarbij komt ook nog eens, dat God het een gruwel vindt als rechters een onschuldige straffen in plaats van de schuldigen (bv. Spreuken 17:15,26).

 

IIe.

In christelijke lectuur en preken wordt vaak zóveel aandacht gegeven aan vergeving, dat het er op lijkt dat het dáár om draait. Maar is dat zo? Draait het in het evangelie en in het geloof om vergeving?? Geloven betekent 'leven in vertrouwen op God': je wandelt dan met Hem en laat je door Hem leiden. Dán komt de Heilige Geest in ons wonen, belooft Jezus in Johannes 14:21,23! Hij zal ons dan helpen echt te groeien in de eensgezindheid met God. We worden al meer betrouwbaar en liefdevol zoals Jezus! Zijn gezindheid wordt onze gezindheid! Zo worden we één, eensgezind met God. Dit is de wedergeboorte - en zó ontstaat er realistische verzoening (en niet slechts virtueel). Dáár gaat het om. Wereldwijd werkt het overal via bekering en wedergeboorte. Dat kwam Jezus (weer) verkondigen en mogelijk maken. Dáárvoor werd Hij mens en is Hij als mens Koning geworden. Dát was zijn gebed vlak voordat Hij leed en stierf:

'Vader, laat allen die in Mij geloven één zijn - net zoals U en Ik ... opdat anderen het zien en ook gaan geloven,... dat mijn volgelingen één zijn, zoals wij ... (Johannes 17:20-23).

Door Jezus wordt een hemelse kwaliteit van leven realiteit - nu al (want er staat: '... opdat anderen het zien ...'). Hiervoor kwam Jezus en gaf en geeft Hij zijn leven - ervaarbaar, concreet merkbaar bij jezelf en bij anderen. Als we zo onder leiding van Koning Jezus willen leven, ontvangen we van God vanzelfsprekend ook vergeving; dat is dán geen enkel probleem voor God. De enige belemmering voor vergeving (dat wij in zonden blijven) is dan immers weg.

De prijs die er voor ons aan vast zit.
Om dit te beleven, moet je Jezus echt als je Heer (Koning) aanvaarden (Johannes 1:12). Jezus belooft: "Wie zijn leven aan Mij verliest, zal het ware leven vinden" (Matteüs 16:25). Dit vraagt echt wat anders en wat meer dan slechts beamen dat Jezus jouw straf droeg, zoals vaak beweerd wordt.

 

In m'n boek 'Jezus in ons' kom ik tot de conclusie, dat de hele Bijbel leert, dat deze wedergeboorte voor alle mensen de enige weg is tot verzoening met God. Verzoening ontstaat nooit door iets buiten ons om (via een betaling van schuld of straf door een Ander). Die gedachte is een theologische denkfout en wordt nergens in de Bijbel geleerd! Verzoening ontstaat alleen door geloof = door bekering en wedergeboorte. Via geloof (vertrouwen) in Jezus weten we, dat de kracht van Jezus in ons is en zo gaan we bevrijding van zonden in onze realiteit beleven! Dat is veel meer dan vergeving van zonden en komt meer overeen met de opdracht die met zijn naam aan Jezus gegeven werd (zie Matteüs 1:21).

Mijn wens is dat velen deze eenvoudige kern van het christelijk leven (weer) leren kennen. Dan zal de christenheid de kracht en bezieling van het evangelie weer meer gaan beleven en vertonen.

Als je bij verder lezen en zoeken vragen hebt of opmerkingen - ze zijn welkom via de contactpagina.

Eventueel kun je - voor je verder bladert op deze site - eerst een radio-interview beluisteren door hier te klikken op Interview Groot Nieuws Radio.

Hartelijke groet,
Ton de Ruiter.