Het Geheim van het Christelijk leven

 

DRIE BELIJDENISSEN OVER VERZOENING.

Gereformeerde kerken in Nederland kennen drie Gereformeerde belijdenissen:

  • de Heidelbergse Catechismus
  • de Nederlandse Geloofsbelijdenis
  • de Dordtse Leerregels.

Deze belijdenissen stammen uit de 16e eeuw en geven weer wat (toen) als bijbelse leer werd gezien. Ook de Gereformeerde leer van 'verzoening' is hierin zwart op wit vastgelegd.

Doordat veel Bijbelteksten genoemd worden wekken ze de indruk dat alles wat ze zeggen uit de Bijbel komt. Maar dit is niet het geval. De hieronder genoemde artikelen tonen dat aan.

Het is verbazingwekkend, maar in de 16e eeuw haalde men op de klank af teksten aan als bewijs zonder goed naar de context te kijken. Het is ongelooflijk, maar sommige teksten leren zelfs het omgekeerde van wat men als leer wil bewijzen. Onderstaande artikelen onderzoeken wat de gereformeerde belijdenissen zeggen over de verzoening en of het Schriftbewijs deugdelijk is.


Artikelen over deze BELIJDENISSEN

Onderstaande studies kunt u downloaden

Analyse van de belijdenissen: een cruciale en fundamentele denkfout!

De Heidelbergse Catechismus over verzoening - Is het schriftbewijs bijbels?

De Nederlandse Geloofsbelijdenis over verzoening - Is het schriftbewijs bijbels?

De Dordtse Leerregels over verzoening - Is het schriftbewijs bijbels?

Verbazend maar helaas wel waar.

Sinds de Reformatie in de 16e eeuw is een onbijbelse verzoeningsleer gangbaar geworden.

Er wordt wel gevraagd: "Denk je werkelijk dat die oude, vertrouwde Gereformeerde leer fout is? Zouden al die theologen het fout hebben geleerd?". Er klinkt angst in die vraag. Maar ... niet de meerderheid beslist wat waarheid is, maar het Woord van God. Dat is al vaak gebleken in de geschiedenis. De vraag is altijd: hebben we de moed om ons te laten leiden door het Woord? Durven we de traditie te toetsten aan dat Woord? Wie dat doet zal altijd ontdekken dat het winstgevend is. De leer van de Bijbel blijkt altijd beter en krachtiger dan welke menselijke traditie ook.