Het Geheim van het Christelijk leven

 

DRIE BELIJDENISSEN OVER VERZOENING.

In alle Gereformeerde kerken in Nederland zijn deze drie Gereformeerde belijdenissen in gebruik:

  • de Heidelbergse Catechismus
  • de Nederlandse Geloofsbelijdenis
  • de Dordtse Leerregels.

Deze belijdenissen stammen uit de 16e eeuw. Daarin staat wat toen door Gereformeerden als bijbelse leer werd gezien. Ook de Gereformeerde leer van 'verzoening door voldoening' is hierin zwart op wit vastgelegd.

De belijdenissen wekken de indruk dat alles wat ze zeggen uit de Bijbel komt en dus op de Bijbel gefundeerd is. Maar wie dit onderzoekt, zal zich echt verbazen. De hieronder genoemde artikelen tonen aan, dat de aangehaalde teksten niet bewijzen wat als verzoeningsleer geleerd wordt. In de 16e eeuw was het blijkbaar 'normaal' om op de klank af teksten als bewijs aan te halen zonder goed naar de context te kijken. Maar men stopte zo in feite de leer in de teksten! Sommige teksten leren zelfs het omgekeerde van wat de Catechismus meent te bewijzen. Het is verbijsterend en ongelooflijk, maar de belijdenissen zelf bewijzen zo, dat de gereformeerde verzoeningsleer niet gefundeerd is op de Bijbel.


Artikelen over deze BELIJDENISSEN

Onderstaande studies kunt u downloaden

Analyse van de belijdenissen: een cruciale en fundamentele denkfout!

De Heidelbergse Catechismus over verzoening - Is het schriftbewijs bijbels?

De Nederlandse Geloofsbelijdenis over verzoening - Is het schriftbewijs bijbels?

De Dordtse Leerregels over verzoening - Is het schriftbewijs bijbels?

Verbazend maar helaas wel waar.

Al meer dan vierhonderd jaar beheerst een onbijbelse verzoeningsleer veel preken en pastoraat. Daardoor is het leven van veel christenen vaak veel zwakker dan op grond van de bijbelse leer te verwachten is.

Mogen er tijden van verandering en verademing komen. Maar dat vraagt moed om de 'vertrouwde traditionele' leer kritisch aan de Bijbel te toetsen.

Velen vragen: "zou die oude, vertrouwde Gereformeerde leer fout kunnen zijn?". Dat is een wat angstige gedachte. Maar ... wie zich laat leiden door het Woord, zal ontdekken hoeveel krachtiger de leer van de Bijbel is: verzoening door wedergeboorte - door echte eensgezindheid met Hem en met elkaar, dankzij Jezus in ons.