Het Geheim van het Christelijk leven

 

Jezus in ons - boek


In november 2009 kwam het boek  'Jezus in ons, een andere kijk op verzoening' uit bij uitgeverij Kok.

De vraagstelling is tweevoudig: (1) Is het rechtvaardig als je onschuldigen straft in plaats van de schuldigen? Nee. God noemt dit zelfs gruwelijk (Spreuken 17:15,26 en bij de instructies voor rechters). Zou God dit dan zelf wel doen, terwijl Hij het hartgrondig afkeurt en verbiedt? Verklaart Hij zijn onschuldige Zoon, Jezus, schuldig en straft Hij Hem voor zonden en onrecht van anderen?? Leert de Bijbel dat echt?

En (2) als dat niet zo is - als Jezus dus niet leed om onze schuld en straf te 'betalen' - wat kwam Hij dan doen? En waartoe diende zijn lijden en sterven dan? Wat deed Hij dan op Golgotha voor ons?

Werkwijze. Na een inleidend hoofdstuk, lezen we elk Bijbelboek afzonderlijk met de vraag: hoe wordt het in dit boek goed tussen God en mensen (ver-zoen-ing)? Het antwoord blijkt steeds verrassend eenvoudig en boeiend - ja, zelfs dynamischer en krachtiger dan velen denken!

Actualiteit. De leer van 'verzoening' wordt terecht het hart van het evangelie genoemd. Maar de gangbare leer van de verzoening-door-voldoening roept vragen op en is eigenlijk onbegrijpelijk! Dat erkennen bijbelgetrouwe theologen ook. Maar als het hart niet helder lijkt en niet goed kloppend - dan moeten we het opnieuw onderzoeken. Is het hart wel in orde? Misschien ligt hier de oorzaak van het gemis aan élan bij veel christenen. Een (on)gezond hart is zeker mee bepalend voor de gezondheid van het Lichaam (de individuele gelovige en de hele Kerk)!


Helaas is het boek uitverkocht.

Maar onder de knop 'Jezus in ons - downloaden en lezen' kunt u het boek per hoofdstuk lezen.

Mogelijk kunt u het nog (via internet) tweedehands te pakken krijgen of in een bibliotheek lenen.

Hieronder ziet u de omslag.


voorkant

Klik hier om de omslag op groter formaat te bekijken.