Het Geheim van het Christelijk leven

 

Jezus in ons - boek


In november 2009 kwam het boek  'Jezus in ons, een andere kijk op verzoening' uit bij uitgeverij Kok.

De vraagstelling is:

Wat zegt de Bijbel over de centrale betekenis van Golgotha en van de kruisiging van Christus?

Reden voor deze vraag is het volgende. God noemt in de Bijbel het straffen van een onschuldige in plaats van een schuldige 'gruwelijk' (Spreuken 17:15,26 en in de instructies voor rechtspraak).

Dat roept de eerlijke vragen op: Doet God zelf wat Hij gruwelijk noemt? Verklaart Hij zijn onschuldige Zoon, Jezus, schuldig? Straft Hij Hem voor de zonden en het onrecht van anderen? Dat zeggen velen, maar leert de Bijbel dit echt? En zo niet - wat leert de Bijbel dan wel over het lijden en sterven van Jezus op Golgotha?

Werkwijze. Na een inleidend hoofdstuk stel ik bij elk Bijbelboek de vraag: hoe wordt het hier goed tussen God en mensen (ver-zoen-ing)?

Het antwoord blijkt steeds verrassend, eenvoudig en veel dynamischer en krachtiger dan velen denken!

Actualiteit. De leer van 'verzoening' noemt men terecht het hart van het evangelie. Maar de gangbare verzoeningsleer is irrationeel! Dat erkennen ook de meeste bijbelgetrouwe theologen. Het hart klopt dus niet helder - daarom is deze studie vandaag nodig. Hier ligt een natuurlijke verklaring voor het gemis aan élan bij veel christenen. Een (on)gezond hart is cruciaal voor de vitaliteit van het hele Lichaam (de Kerk)!


Helaas is het boek uitverkocht.

Mogelijk kunt u het nog (via internet) tweedehands te pakken krijgen of in een bibliotheek lenen.

Onder de knop 'Jezus in ons - lezen' of hier kunt u het boek nu ook per hoofdstuk downloaden en lezen.

Hieronder ziet u de omslag.


voorkant

Klik hier om de omslag op groter formaat te bekijken.