Het Geheim van het Christelijk leven

 

GEBED is broodnodig

 

 

Beste lezer. Fijn dat u op deze knop klikte. En nog fijner als u met ons wilt meebidden. Voorbede dreigt te verdwijnen vanwege allerlei drukte in ons leven.

Maar wat wordt er van Nederland zonder voorbidders?

Als belangrijkste gebedspunt zou ik u willen noemen:

- Smeek God om meer helderheid over het evangelie van Jezus als kracht van God (Rom 1:16). Dat is de weg waarlangs levens werkelijk 'hemelser' worden, zoals Jezus beloofde.

- Belijd dat er veel zonde, halfslachtigs en wereldgelijkvormigheid is in het leven van kerken en christenen. Daardoor is er veel geestelijke zwakheid - het Koninkrijk van God is aan de verliezende hand: kerken lopen leeg - kerkgebouwen worden winkels, restaurants en zelfs moskee. Veel christenen en voorgangers lijken hier niet wakker van te liggen. Krijgt deze nood vaak aandacht in hun gebeden? Let eens op: waar wordt wel veel voor gebeden?

- Bid God om zijn genade voor ons land en volk, omdat Nederland wegzakt in zonden. God zou geen onrecht doen als Hij Nederland van de kaart veegt (ook door allerlei economische crisissen). Bid dat meer christenen weer priesters worden voor de wereld (= voorbidders). We krijgen de Heilige Geest toch om anderen tot zegen te zijn? Bid om meer bidders die de echte nood van Nederland inzien en er om gaan huilen (Mat 5:4).

- Bid dat kerken - voorgangers en leden - de geestelijke kracht van het nieuwe leven meer laten zien in levensstijl, samenleven, huwelijken en gezinnen. Door de hemelse liefde, wijsheid, trouw en moed kunnen we alle zonden overwinnen, belooft het evangelie (Rom 8:37; 1 Joh 5:3,4). Dááraan zullen Nederlanders zien dat Jezus leeft, zegt Jezus in Joh 13:34,35.

- Bid dat God allerlei gebeurtenissen gebruiken wil om christenen en anderen op een of andere manier wakker te schudden, zodat we met elkaar weer helder krijgen waar het in dit leven om gaat (leren leven met God, voor eeuwig - zie de download 'waarom leven we hier op aarde?' elders op deze site).

- Laat u bij het bidden leiden door de Geest - bidt voortdurend voor voorgangers en alle heiligen - ook voor mij - dat ons de juiste woorden geschonken worden om het evangelie helder te verkondigen - en om vrijmoedigheid (Ef. 6:18,19).

Bedenk steeds: Het Koninkrijk van God wordt in de eerste plaats gebouwd door mensen die geregeld op hun knieën gaan in gebed en voorbede (Psalm 127:1v).

Bid altijd in de lijn van het 'onze Vader' (dat is een gebed van toewijding!): Vader, Uw Naam en eer - daar gaat het om; Uw Koninkrijk - daar wil ik voor leven, om dat mee te bouwen; Uw Wil - die is het eerste in mijn leven en die wil ik doen. Zo wijden we ons toe aan Hem en aan Koning Jezus. Dan mogen we vragen om en rekenen op ons dagelijks brood, vergeving van onze zonden en bewaring voor de Boze. Jezus zei immers: Zoek eerst het Koninkrijk van God, dan zal al het andere jullie geschonken worden. Dit is ook de hoofdles van het gebedsonderwijs van Jezus - zó moeten jullie bidden, zei hij tegen zijn leerlingen.  En dan sluiten we af met de woorden: we vragen dit alles van U, Vader, want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid, Amen!l