Het Geheim van het Christelijk leven

 

Hier kunt u

'Jezus in ons'

per hoofdstuk

downloaden en lezen (in pdf).

 

 

Jezus in ons – een andere kijk op verzoening.

 

0. Voorwoord / Inleiding.


1. Een andere kijk op verzoening (1).

 

2. Het eerste wat de Bijbel leert over verzoening.

3. Offers in de boeken van Mozes.

4. Offers in het verdere Oude Testament.

5. De wet van Mozes over verzoening.

6. De rest van het OT over verzoening.

7. Jesaja 53 en verzoening.

 

8. Een andere kijk op verzoening (2)

 

9. Overgang van Oud naar Nieuw Verbond.

 

10. Jezus over verzoening.

11. Handelingen over verzoening.

12. Paulus (algemeen) over verzoening.

13. Paulus in Romeinen over verzoening.

14. Paulus in Korintiërs over verzoening.

15. Paulus in Galaten over verzoening.

16. Paulus in zijn andere brieven over verzoening.

17. Hebreeën over verzoening.

18. Jakobus en Petrus over verzoening.

19. Johannes en Judas over verzoening.

 

20. Een andere kijk op verzoening (3).


21. Dogmahistorische opmerkingen over verzoening.

 

22. Een andere kijk op verzoening (4). Verzoening door wedergeboorte – een totaalvisie.

23. Afsluiting .

 

Bijlagen.

Via de knop ‘Over de Gereformeerde belijdenissen’ komt u bij de vier bijlagen die bij het boek horen:

 

  • Analyse van de redenering in deze belijdenissen.

  • Komt wat de Heidelbergse Catechismus zegt over verzoening uit de Bijbel?

  • Komt wat de Nederlandse Geloofsbelijdenis belijden over verzoening uit de Bijbel?

  • Komt wat de Dordtse Leerregels leren over verzoening uit de Bijbel?